Nybyggeri 2019-01-25T14:45:42+00:00

Nybyggeri

Vi kan tilbyde udarbejdelse af et konstruktionsprojekt, der kan danne grundlag for en myndighedsbehandling samt udbudsmateriale til brug for indhentning af priser fra håndværkerfirmaer.

Konstruktionsprojektet vil sædvanligvis bestå af udarbejdelse af den nødvendige statiske dokumentation til brug for myndighedsbehandling samt konstruktionstegninger omfattende plantegninger samt detaljetegninger.

Tegninger kan udføres i form af håndskitser eller CAD tegninger afhængig opgavens art og omfang. Desuden udarbejdelse af de nødvendige arbejdsbeskrivelser, der danner grundlag for prisafgivelse.

Afhængig af behov kan vi tilbyde ingeniørbistand med en eller flere af nedennævnte ydelser:

  • Udarbejdelse af statiske beregninger, konstruktionstegninger og arbejdsbeskrivelser
  • Indhentning af tilbud fra entreprenører/håndværkere
  • Indgåelse af kontrakt
  • Gennemsyn af tegninger og anden dokumentation, der leveres af de udførende.
  • Tilsyn med arbejdets udførelse
  • Byggeledelse

Kontakt os for en nærmere aftale af hvilke ydelser den specifikke opgave kræver samt omfanget af tegninger og detaljer, der er nødvendige til brug for de udførende håndværkere.

Kontakt os her

Kontakt os her