Statiske beregninger 2019-01-25T14:44:01+00:00

Statiske beregninger

Firmaets spidskompetence er udarbejdelse af statisk dokumentation for bygningsdele eller hele bygninger. Statiske beregninger udføres for alle typer konstruktioner og materialer.

Som eksempler på forhold, hvor statisk dokumentation er påkrævet kan nævnes:

  • Ved fjernelse af bærende væg eller dele af bærende væg
  • Ved ændring i eksisterende bygningsdele, f.eks. ved etablering af kvist i tagkonstruktion eller fjernelse af andre bærende bygningsdele
  • Etablering af ny altan
  • Nybygninger eller om- og tilbygninger
  • Eftervisning af eksisterende bygningsdele, hvor ændret brug eller ændringer i konstruktionen nødvendiggør at bæreevnen skal eftervises

Kontakt os for en nærmere aftale af hvilke ydelser den specifikke opgave kræver samt omfanget af tegninger og detaljer, der er nødvendige til brug for de udførende håndværkere.

Kontakt os her

Kontakt os her