Om- og tilbygning 2019-01-25T14:45:31+00:00

Om- og tilbygning

Vi tilbyder ingeniørbistand inden for bærende konstruktioner i forbindelse med om- og tilbygninger.

Vi kan, afhængig af behov, tilbyde en eller flere af nedennævnte ingeniørydelser:

  • Udarbejdelse af statiske beregninger, konstruktionstegninger og arbejdsbeskrivelser
  • Indhentning af tilbud fra entreprenører/håndværkere
  • Indgåelse af kontrakt
  • Gennemsyn af tegninger og anden dokumentation, der leveres af de udførende.
  • Tilsyn med arbejdets udførelse
  • Byggeledelse

Kontakt os for en nærmere aftale af hvilke ydelser den specifikke opgave kræver samt omfanget af tegninger og detaljer, der er nødvendige til brug for de udførende håndværkere.

Kontakt os her

Kontakt os her